ZŠ a MŠ Dolany 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DOLANY V OBDOBÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ - PRAVIDLA PRO RODIČE

Autor: administrator <m.dryjova(at)skoladolany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 05. 2020(vypracováno pro rodiče podle doporučení MŠMT, celý materiál na www.msmt.cz)

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy – děti a doprovod

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

V prostorách mateřské školy

Ve třídě

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování v zařízení školního stravování

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze
 4. Porucha imunitního systému, např.
 1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
 2. při protinádorové léčbě
 3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 1. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2)
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy (formulář je možné stáhnout na www.skoladolany.cz nebo ho rodiče obdrží v MŠ):

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!