ZŠ a MŠ Dolany 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Autor: administrator <m.dryjova(at)skoladolany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 05. 2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami.

 Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především:

 

 

V Dolanech 25. 5. 2020                     Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                      ředitelka školy