ZŠ a MŠ Dolany 

Školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19- informace pro rodiče

Autor: administrator <m.dryjova(at)skoladolany.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 08. 2020

 

Škola zahájí provoz dne 1. 9. 2020. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Žáci se budou vzdělávat dle rozvrhů hodin. Také provoz školní družiny je bez omezení, na škole budou pracovat 2 oddělení ŠD.

Školní stravování se bude poskytovat pro všechny žáky.Velký důraz budeme klást na zvýšenou hygienu a desinfekci.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

 

Abychom minimalizovali nebezpečí nákazy,

 

Rodiče žáků 1. ročníku mohou své děti dne 1. 9. doprovodit do třídy. Účast je podmíněna použitím roušky.

 

V Dolanech 24. 8. 2020                        Mgr. Jaroslava Hodková, řed. školy