ZŠ a MŠ Dolany 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Autor: <kuhel(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 11. 03. 2021se bude konat od 12. 4. do 26. 4. 2021

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do 1. ročníku je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby:

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám pošleme mailem nebo SMS.

Dne 28. 4. 2021 budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba si co nejdříve zajistit doporučení od dětského lékaře a poradenského zařízení (nejbližší: PPP Klatovy, Voříškova 823, Klatovy, tel. 376 310 809), obě tato doporučení se přikládají k žádosti o odklad.

Žádost o přijetí i o odklad najdete na www.skoladolany.cz v sekci dokumenty.

Spolu s žádostí o přijetí do ZŠ přiložte kopii rodného listu.

 

 

V Dolanech 10. 3. 2021                                   Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                                        ředitelka školy