ZŠ a MŠ Dolany 

Informace pro žáky, rodiče a zaměstnance k provozu od 12. 4. 2021

Autor: <kuhel(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 04. 2021

dle pokynů MŠMT a aktuálně platných mimořádných opatření:     3. ročník v 8.00 hodin

 Pro vstup do budovy používejte zadní vchod.

Žáci 4. a 5. ročníku se budou testovat ve třídě pod dohledem zaměstnanců školy.

(Doporučujeme instruktážní video - LEPU testy)

 

V Dolanech 8. 4. 2021                                 Mgr. Jaroslava Hodková