ZŠ a MŠ Dolany 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Autor: <kuhel(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 04. 2021

se bude konat od 2. 5. do 16. 5. 2021

 Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do mateřské školy je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do MŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby:

skolka@skoladolany.cz

 

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám pošleme e- mailem nebo SMS zpět.

 

Dne 28. 5. 2021 budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí.

Žádost o přijetí a evidenční list najdete na www.skoladolany.cz.

Je nutné doložit:

 

V Dolanech 31. 3. 2021                        Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                     ředitelka školy