Divadlo ÚDiF nás uchvátilo svými pokusy

Napsal uživatel administrator dne Út, 05.10.2021

Dne 5. října 2021 do naší školy zavítalo Úžasné divadlo fyziky se svými zajímavými pokusy, které se zaměřovaly na vysvětlení některých dějů kolem nás.

Víte, na jakém principu startuje a letí raketa? Proč tryská voda z fontány? Co vynáší balón do výše? Proč uhasíná oheň? Jak se vytvoří ohňové tornádo?

Pro někoho tajemství, záhada, hádanka. Ale ne pro nás. My jsme díky názorným ukázkám alespoň v menší míře pronikli do tajů a zákonitostí „kouzelné fyziky.“ A že nás to bavilo, je patrné z několika přiložených slohových prací a fotografií.

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Napsal uživatel admin dne St, 28.04.2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Napsal uživatel administrator dne Čt, 15.04.2021

se bude konat od 2. 5. do 16. 5. 2021

 

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do mateřské školy je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do MŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby:

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Napsal uživatel admin dne Čt, 11.03.2021

se bude konat od 12. 4. do 26. 4. 2021

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do 1. ročníku je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby: