admin , 02.04.2019

Tisková mluvčí Policie ČR z oddělení tisku a prevence, nprap. Dana Ladmanová, zavítala opět do naší školy, aby si s námi povídala o vztazích mezi dětmi a o nebezpečí šikany.

Během besedy zopakovala čísla tísňového volání a zaměřila se i na informace o bezpečnosti a chování nejen na ulicích a silnicích, ale i v relativním bezpečí domova. Připomněla i základní pravidla chování dětí při styku s neznámou osobou.

Starší žáci se prakticky seznámili s dopravní situací v Dolanech a připomněli si zásady bezpečného pohybu dětí v silničním provozu.