administrator , 05.12.2023

Mikulášské a čertovské učení máme z celého školního roku nejraději. Úkoly, které plníme, jsou vždy s tématikou pekla a postav, které se váží k 5. prosinci, a i když se v podstatě nacházíme ve třídě plné čertíků a andělů, žádný pekelný strach na nás nepadá. Vždyť většina z nás má svědomí jako padlý sníh!

Po čertovské diskotéce jsme byli dokonce obdarováni balíčky plných dobrot. Škoda, že je tento den pouze jedenkrát v roce.