admin , 13.05.2019

Ve čtvrtek 9. května jsme si připomněli Den rodiny. Tento mezinárodní svátek, který připadá na 15. květen, byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994.

První hodinu jsme si povídali o významu rodiny, o tom, jak je důležitá pro náš pocit bezpečí, pro vytváření návyků a dovedností, které jsou pak rozhodující pro naše uplatnění ve společnosti, zatímco žáci pátého ročníku náš projektový den pod vedením paní učitelky Jiříkové připravovali.

Na třech stanovištích jsme plnili různé úkoly. Na prvním jsme si všichni nakreslili náš „malý rodokmen", na druhém jsme předváděli  naše herecké schopnosti v pantomimické hře  „domácí práce našich rodičů". Na lístečcích, které nám žáci z páté třídy přichystali, jsme měli takové úkoly jako např. mytí auta, zahradničení, vysávání prachu, ale i čtení novin. 

Poslední stanoviště bylo výtvarného charakteru. Zde jsme všichni společně ve skupinách tvořili rodinné plakáty a tyto jsme dozdobili vlastním básnickým dílem na dané téma.

Celý den jsme byli v pohybu, spolupracovali jsme a vzájemně jsme se podporovali ve svých nápadech. Uvědomili jsme si, co pro nás všechny naše rodina znamená, a jak moc ji milujeme.