administrator , 08.03.2022

Zápis do 1. ročníku pro rok 2022/23 proběhne  dne 4. dubna 2022 od 10 do 16 hodin.

Informace pro rodiče:

  • Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. 8. 2022, tedy narozeným od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
  • Dítě, které je po loňském odkladu, musí znovu projít zápisem.
  • Přijetí žáka se neřídí rychlostí registrace, ale kritérii pro přijetí.

Zápis proběhne  v budově školy za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka.

S sebou přineste:

- svůj občanský průkaz

- rodný list dítěte

- cizinci cestovní pas, popř. povolení k pobytu

- vyplněnou, vytištěnou a podepsanou Žádost o zápis dítěte do 1. třídy, příp. Žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba také doporučení dětského lékaře a doporučení PPP.

Žádost o zápis dítěte do 1. třídy, Žádost o odklad povinné školní docházky a kritéria pro přijetí naleznete v záložce Dokumenty školy.