administrator , 10.03.2023

Zápis do 1. ročníku pro rok 2023/24 proběhne

dne 18. dubna 2023 od 12.00 do 16.00 hodin.

 

Informace pro rodiče:

  • Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. 8. 2023, tedy narozeným od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
  • Dítě, které je po loňském odkladu, musí znovu projít zápisem.
  • Přijetí žáka se neřídí rychlostí registrace, ale kritérii pro přijetí.

Zápis proběhne  v budově školy za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka.

S sebou přineste:

- svůj občanský průkaz

- rodný list dítěte

- cizinci cestovní pas, popř. povolení k pobytu

- vyplněnou, vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí, příp. Žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba také doporučení dětského lékaře a doporučení PPP. (viz záložka Dokumenty školy)