administrator , 05.03.2024

INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Zápis do 1. ročníku pro rok 2024/25 proběhne

dne 18. dubna 2024 od 12.00 do 16.00 hodin.

 

Informace pro rodiče:

  • Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31. 8. 2024, tedy narozeným od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  • Dítě, které je po loňském odkladu, musí znovu projít zápisem.
  • Přijetí žáka se neřídí rychlostí registrace, ale kritérii pro přijetí.

Zápis proběhne  v budově školy za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka.

S sebou přineste:

- svůj občanský průkaz

- rodný list dítěte

- cizinci cestovní pas, popř. povolení k pobytu

- vyplněnou, vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí, příp. Žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba také doporučení dětského lékaře a doporučení PPP.

- žádosti je možné stáhnout z webových stránek školy:  www.skoladolany.cz, v záložce Dokumenty ZŠ