admin , 14.11.2020

dle pokynů MŠMT a za dodržení aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených příslušnou KHS, MZ či vládou ve formě krizových opatření:

 

 • Prezenční výuka povolena pro žáky 1. a 2.  roč.
 • Žáci 3.,  4. a 5. ročníku pokračují v povinné distanční výuce.
 • Umožněn provoz ŠD, provozní doba beze změn.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Zákaz vstupu osob do budovy s příznaky infekčního onemocnění.
 • Zvýšená hygienická opatření: mytí rukou, dezinfekce při vstupu do budovy, ve tř., před ŠJ, jednorázové ručníky a kapesníky, zvýšený úklid, pravidelné větrání.
 • Provoz ŠJ umožněn -  nezbytné dodržet předepsané rozestupy, počet míst u stolu, ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.
 • Omezení účasti a pořádání kulturních, sportovních a jiných hromadných akcí.
 • Informace bude škola podávat obvyklým způsobem: www.skoladolany.cz, mailem, prostřednictvím ŽK, telefonicky, prostřednictvím třídních učitelek.
 • Doporučujeme omezit osobní přítomnost rodičů v budově školy na minimum, a to pouze v přízemí na nezbytně dlouhou dobu. Potřebné záležitosti vyřizujte přednostně elektronicky nebo telefonicky, neodkladnou osobní návštěvu školy směřujte na dobu mimo vyučování nebo po domluvě s tř.uč.
 • Jakoukoli nepřítomnost dítěte na prezenční i distanční výuce omlouvejte bezprostředně, infekční onemocnění hlaste ihned.

           

                                                                                    Mgr. Jaroslava Hodková, ředitelka školy