administrator , 26.10.2022

„Historie, učitelka života,“ a „Kdo nezná minulost, nikdy nezvládne budoucnost,“ praví se ve známých citátech.

Proto jsme přivítali možnost pozvat do naší školy známého historika pana Libora Marka, který dokáže zábavnou formou vtáhnout do našich dějin všechny věkové kategorie. Tentokrát si pro nás připravil program nazvaný Magičtí Lucemburkové.

Nejprve jsme se během promítání i mluveného slova seznámili s povahovými rysy panovníků i jejich přínosem pro český stát, potom jsme se všichni proměnili buď v samotné Lucemburky, nebo v bojovníky třímající v rukou středověké zbraně a provolávající: „ Sláva, zvítězili jsme!“ Nakonec jsme vybarvili papírovou pečeť Karla IV.  a jednu jsme opatřili skutečnou voskovou pečetí.

Celé dopoledne jsme si užili, vždyť školu hrou propagoval už sám Učitel národů Jan Amos Komenský. A my díky hře a vyzkoušení si na vlastní kůži si určitě zapamatujeme víc, než kdybychom se o této době učili jen ze samotných učebnic.