admin , 31.08.2012

Organizace 1. týdne

V prvním týdnu končí vyučování:

1. ročník – 11:00 hod.    

2. a 3. ročník – 11:30 hod.       

4. a 5. ročník – 12:25 hod.

 

Změna v úplatě Školní družiny

Na školní rok 2012/2013 je stanovena výše úplaty 100,- Kč měsíčně.

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách: za období září – prosinec v září, za období leden – červen v lednu.

Nabídka nového kroužku

Karate – pod vedením p. Tomáše Kotta