admin , 20.11.2012

Letošní podzim se ještě donedávna pyšnil velmi krásným počasím. Ani teď, kdy už jsou mlhy na denním pořádku, není nijak nepříjemný. Rozhodli jsme se užít si ho naplno.

Jeden den jsme podzimu věnovali celý. Každý jsme si ho užili po svém.

Malí četli, sestavovali a přiřazovali slova, vybarvovali obrázky. Zahráli si i poučné hry. Pomocí vyfoukané barvy a nasbíraného listí vytvořili překrásné obrázky stromů, s nimiž si ozdobili třídu. Pomocí různých přírodnin vyrobili ježky a sestavili krásné podzimní zákoutí. Celý den byl veselý a pestrý.

Velcí už si sice tolik nehráli, ale užili si svůj podzimní den podobně. Jejich cílem bylo vytvoření přehledu slovních druhů. Na úvod sestavili myšlenkovou mapu. Slov na téma podzim tentokrát vymysleli opravdu hodně. Z nich pak vycházeli při sepisování slovních druhů. Podzimní slova doplnili i o další témata a velký zásobník byl hotov. Aby ho podzimně vyladili, zapsali slova do barevných listů, které si připravili a přidali na strom. Celý obraz doplnili o básničky a podzimní veselé reklamy.

Svoje podzimní radovánky dnes završíme úklidem listí z veřejných prostranství.