administrator , 07.05.2023

Julie - 5. třída

Dnes, 5. května k nám do školy přijela paní Valešová, aby nám udělala přednášku o včelách. Pokaždé nám chvilku povídala a potom ukázala nějaký obrázek nebo plástve. Přivezla s sebou i skleněný včelí úl, ve kterém byly včely. Viděli jsme královnu a také trubce.

Potom jsme ochutnali i medové gumové medvídky, byli výborní. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet včelařský oblek. Dozvěděli jsme se, že královna by se bez včel ani nenajedla, jsou to její sluhové.

Nakonec jsme paní Valešové pomohli všechno uklidit. Bylo to velmi poučné a zábavné.

Aneta - 5. třída

Dne 5. května přijela do školy paní Valešová se skleněným včelím úlem.  

Nejdříve nám povídala něco o včelkách a pak nám ukázala plástve a vždy nám k tomu něco řekla a ukázala obrázky. Poté odkryla skleněný úl. To byla krása!. Všude bylo plno včel, ale nebyly tam jen samotné včely, ale byli tam i trubci, larvy, včely i včelí královna. Byla označená žlutou barvou a číslem 21. Včelí královna jde lehce rozeznat od ostatních včel – je velká.

Moc se mi to líbilo, byl to hezký den.

Karolína - 4. třída

V pátek 5. května k nám do školy přijela paní Valešová a udělala nám přednášku o včelách.

Dozvěděli jsme se, že včelí matka za den naklade dva tisíce vajíček a že včely jsou velmi chytrý hmyz. Také nám ukázala skleněný úl. Věděli jste, že z medu se dají udělat i gumoví medvídci, kteří jsou mnohem lepší než ty normální, které znáte? Na konci jsme si mohli zkusit i včelařské náčiní. Viděli jsme včelí kukly.

Nakonec jsme pomohli paní Valešové všechno uklidit. Moc se mi to líbilo.

Jakub - 5. třída

Dnes 5. května k nám přijela paní Valešová se včelkami. Když jsme se sešli v tělocvičně, kde nás bylo pět tříd, dozvěděli jsme se, jak se včelky líhnou, nebo že královna naklade dva tisíce vajíček, když je venku hezky. Nebo také že v zimě je v úlu jen okolo 5 tisíc včel a v létě 50 000 včel.

Poté jsme mohli ochutnat medové medvídky. Já jsem neměl, ale kluci říkali, že byli výborní. Nakonec jsme si mohli vyzkoušet včelařskou kuklu. Moc se mi to líbilo.

Vojta - 5. třída

V pátek 5. Května se k nám dostavila paní Valešová, aby nám přednesla něco o včelách.

První, co nám ukázala, byly včelí plástve. Jsou to taková čtyři prkénka přibitá k sobě s drátky. Do nich se vměstná vosk, ve kterém je vzor šestiúhelníků, do kterých královna naklade vajíčka. Královna naklade denně dva tisíce vajíček.

Pak jsme se dozvěděli něco o životě včely. Nejprve je včela krmička, poté kojička, o pár dní později uklízečka a dále strážkyně česna, život končí jako opylovač. Paní Valešová nám řekla i několik poznatků o královně. Vždy jsou sestry, ta která se vylíhne nejdříve, zabije své konkurenty a tím získá úl pro sebe.

Bylo to velmi poučné.

Ondra - 5. třída

Dnes jsme měli ve škole přednášku o včelách. Přijela k nám paní Valešová.

Nejdřív nám řekla, jak se rodí včely, ukázala nám rámy, které se dávají do úlů, a viděli jsme, jak potom vypadají, když jsou v nich vajíčka. Mohli jsme se podívat na královnu i na trubce. Řekla nám, jak si včely zahřívají a ochlazují úl. Pověděla nám, že každá včela má v životě různé etapy, a jak to včely dělají, když se narodí nová královna. Mohli jsme ochutnat i medového gumového medvídka. Sdělila nám, že včely odlétají až dva kilometry daleko od úlu.

Moc se mi to líbilo.

Matěj - 3. třída

Dne 5.5.2023 k nám do školy přijela Vladislava Valešová. Udělala nám přednášku o včelách. Ukázala nám, jak jsou označeny královny (matky). Podívali jsme se také na trubce a dělnice. Řekla nám, že trubci škodí. Na konec nám ukázala různé vychytávky a včelařské obleky, které jsme si mohli vyzkoušet.

Moc se mi to líbilo.