admin , 27.12.2019

Vánoce jsou pro nás děti nejkrásnější svátky v roce. Všichni do jednoho se těšíme na 24. prosince, na to, jaké dárky objevíme pod stromečkem. 

Aby nám paní učitelky čekání zpříjemnily, připravily pro nás v týdnu před Vánocemi spoustu akcí. Jan Amos Komenský by určitě zajásal, konečně došlo na jeho školu hrou. A my jsme jásali také. 

V pondělí jsme se rozdělili do pěti skupin a vyráběli jsme vánoční dekorace. Zruční pomáhali těm méně zručným, starší těm mladším, takže jsme si všichni odnášeli domů zdařilé výrobky. A nejen to! „Uvařili“ jsme si i výborné jednohubky z piškotů a banánů, které jsme polili rozehřátou čokoládou. Vypadaly opravdu nádherně, takže někteří z nás nevydrželi pohled na ně a ochutnali je hned ve škole.

V úterý jsme navštívili muzeum. Prohlédli jsme si instalované sbírky a dozvěděli jsme se mnoho nových informací týkajících se regionální historie. Nechyběla ani vycházka centrem Klatov spojená s poutavým vyprávěním pověstí vztahujících se k budovám i událostem.

Ve středu jsme my starší pokračovali v plaveckém výcviku v bazénu v Klatovech a my mladší jsme se vydali za kamarády do mateřské školy, kde jsme jim přečetli krátkou pohádku a paní učitelky nám na oplátku krátkou pohádku zahrály.

Ve čtvrtek jsme prověřovali naše pohybové schopnosti. Nejprve se do tělocvičny kulturního domu vypravili žáci první a druhé třídy a žáci zbylých ročníků pracovali pod taktovkou  „učitelů - dobrovolníků“ ze čtvrtého a pátého ročníku, kteří si připravili rozmanité úkoly na interaktivní tabuli. Po velké přestávce jsme se vyměnili. V tělocvičně jsme se po krátké rozcvičce a honičce nazvané průjem rozdělili do dvou skupin, ve kterých jsme soutěžili. Úkoly byly opravdu pestré a zábavné.

Poslední den před prázdninami proběhl ve svátečním duchu. Ráno jsme si společně zazpívali u stromku koledy, hudební doprovod zajistili naši nadějní muzikanti. Po rozdání dárků ve třídách a společné svačince, dalo by se říci čajovém dýchánku, jsme se opět odebrali ke stromku, kde nás čekalo rozbalení dárků, se kterými jsme si pak pohráli.

Až se příště setkáme, bude se psát rok 2020. Nezbývá než si popřát, aby se nám dařilo stejně tak dobře, ne-li lépe, jako v roce odcházejícím, a abychom do nového roku vykročili tou správnou nohou.