administrator , 19.06.2023

O školním výletu jsme besedovali i následující den ve škole. Nejprve jsme pomocí myšlenkové mapy, jejímž základním slovem bylo slovo Rýzmberk, utřídili pojmy, nad kterými jsme se dále zamýšleli a rozváděli.

Pak jsme přistoupili k tvorbě plakátů, na kterých jsme se snažili co nejvýstižněji zaznamenat klíčové momenty nebo věci, které celý den charakterizovaly. Samozřejmě došlo i na slohovou práci a na vytváření makety hradní věže.

Všechny skupiny pracovaly pod vedením žáků páté třídy s co největším nasazením, takže výsledek byl zaručený.