admin , 07.09.2019

     Prázdniny. Tříslabičné slovo, které v sobě skrývá šedesát dva dní odpočinku, nicnedělání, nových zážitků a možná i trochu dobrodružství. Někteří z nás by k nim ještě pár dnů přidali, jiní už se volnosti nasytili a nemohli se dočkat, až se zase setkají se svými spolužáky a kamarády, ale našli se i tací, kteří se těšili na paní učitelky a na nové informace a vědomosti, které od nich dostanou. 

     Bohužel nebo bohudík čas nezastavíš, a tak jsme se 2. září opět sešli ve třídách. Žáci prvního ročníku plni očekávání a my starší a zkušenější, kteří už máme rok či více za sebou, s jistotou, že když jsme učivo zvládli v minulých letech, že by v tom byl čert, aby to letos dopadlo jinak.

    Během prvních pěti dnů jsme polehoučku vpluli do školního řádu, dozvěděli jsme se, co nás v průběhu roku čeká a na jaké akce se můžeme těšit, připomněli jsme si pravidla slušného chování, prvňáčkové se naučili první dvě písmenka a my ostatní jsme začali opakovat učivo předchozích ročníků.

    Popřejme si, aby i ty následující dny a měsíce plynuly v takové pohodě a příjemné atmosféře jako tento první týden nového školního roku 2019/2020.