admin , 22.01.2013

Na základě posouzení všech žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodla následujícím způsobem: 

Ve školním roce 2013/2014 budou přijatí žáci podle uvedených registračních čísel:

1/13, 2/13,  3/13,  4/13,  5/13  

 

V Dolanech 22. 1. 2013                                  Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                          ředitelka ZŠ a MŠ