admin , 10.04.2019

Ředitelka základní školy,

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Dolany od školního roku 2019/2020

u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

 1/19, 2/19,  3/19,  4/19,  5/19,  6/19,  7/19,

8/19,  9/19

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Celý text tohoto rozhodnutí nejdete v odkazu Dokumenty školy