admin , 21.02.2020

Každý rok v měsíci únoru probíhá na naší škole recitační soutěž. Možná právě proto, že básničky jsou neodmyslitelnou součástí našeho dětského světa. S jednoduchými básničkami a rytmickými říkankami se setkáváme od nejútlejšího věku. 

I letos si mnoho z nás vybralo básně nejpopulárnějšího autora pro děti, Jiřího Žáčka, ale došlo i na vtipné verše jiných autorů. Odvážnější z nás si dokonce troufli i na přednes textu.

Ať už jsme recitovali krátkou básničku o jedné nebo dvou slokách, nebo přednášeli básně o více slokách, popřípadě reprodukovali básnický text, všichni jsme se snažili. Snažili jsme se mluvit pomalu, výrazně a dát do toho i kus sebe. Proto měly paní učitelky tak těžké rozhodování vybrat v každé kategorii tři nejlepší, kteří postoupí do okrskového kola.