admin , 21.06.2019

očima dětí.

Jak viděl výlet Václav Zub.

Ve středu ráno jsme jeli se školou na výlet za Plzeň na hrad Volfštejn a do zámku Svojšín.

Když jsme dorazili, přivítal nás pan Libor Marek. Hned, jak jsme vystoupili, jsme se nasvačili, abychom měli dostatek sil na zdolání Volfštejna. Když už jsme byli skoro nahoře, první, co jsme viděli, byla obrovská strážní věž. Pan Libor Marek nám řekl, že když nad zříceninou létali s dronem, zjistili, že věž není úplně kulatá, ale šišatá. Cestou nahoru někdo nesl rytířskou helmu, luk a šípy, meče a štíty a klacky na oheň.

Na hradě jsme hledali poklad kolem věže. Nakonec jsme ho našli. Když jsme poklad otevřeli, bylo v něm spoustu zlaťáků, které jsme si bohužel nemohli nechat. Následovalo rozpálení ohně a opékání buřtů, klobás a chlebů. Všichni jsme si pochutnali. Pak 4. a 5. třída zahrála divadlo. Pan Libor Marek nás nechal i střílet z luku. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

 Potom jsme jeli autobusem do zámku Svojšín. Tam jsme si prohlédli loutky a kluci si oblékli kostýmy rytířů a holky princeznovské šaty. Následně jsme si šli prohlédnout obrazy různých osob. Na konec jsme prošli zámeckou zahradu a taky kostel. Do kostela jsme bohužel nemohli, ale podle pana Libora Marka je to vevnitř krásné. Na konec výletu jsme si zašli do zámecké kavárny, kde jsem si dal nanuk a výborný medovník. Následovala cesta domů.

Když jsme dorazili do Dolan, už na nás čekali rodiče, a tak školní výlet skončil. Výlet se mi moc líbil, ale štve mě, že to je poslední výlet s dolanskou školou.

I Martinu Diovi se sloh na dané téma vydařil.

Ve středu 19.června vyráží škola Dolany na výlet na hrad Volfštejn a na zámek Svojšín.

Po hodině a půl jsme dorazili k hradu Volfštejn. Nejprve jsme si dali svačinu a poté jsme se společně s panem Liborem Markem vydali na hrad. Když jsme dorazili na hrad, dozvěděli jsme se, že jsme ve výšce 600 metrů nad mořem. Pan Libor Marek nám vyprávěl, že lapka, myslím, že se jmenoval Gutenberg, ukrýval na hradě Volfštejn svůj lup. Pak jsme poklad hledali. Když jsme poklad našli, pověděl nám pan Marek, že když truhlu s pokladem otevřeme v blízkosti studny, může na nás prý vyskočit velký černý pes, a my se lekneme a upustíme truhlu s pokladem do studny. Ale naštěstí se nic takového nestalo. Potom jsme si opekli buřty. Když jsme dojedli, zahráli jsme si pověst o Janu Žižkovi a Vilémovi.

Pak jsme přejeli na zámek Svojšín a šli jsme na prohlídku. Viděli jsme tam loutky historické a moderní. Celý zámek jsme si prošli. Zakončili jsme pěkný den cestování po památkách v kavárně. Čekala nás už jen cesta domů. Výlet se mi moc líbil.

Sebastian Zetocha umí také hezky vyprávět.

Ve středu 19.6. jsme se vypravili na výlet na hrad Volfštejn.

Když jsme dorazili na místo, čekal na nás pan Libor Marek. Hned jak jsme mohli, jsme se vydali na hrad. Tam jsme plnili různé úkoly a hádanky. Poté jsme my, žáci čtvrtého a pátého ročníku, hráli pro ostatní pověst o hradním pánu Vilémovi. Opékali jsme si tam buřty a stříleli z luku, pak jsme šli dolů z kopce, na kterém hrad stál, a jeli jsme na zámek Svojšín. Cestou jsme projížděli vesnicí Černošín ležící  pod hradem.

Na zámku jsme mohli vidět výstavu loutek a někteří z nás si mohli vyzkoušet převleky za rytíře nebo princezny. Mohli jsme tam vidět velké mechanické loutkové divadlo nebo malé maňáskové divadýlko. Stálo tam i opravdu velké loutkové divadlo na pohádku Hrnečku vař, které mělo premiéru před deseti léty. Pak jsme šli do prvního patra. Tam jsme se dozvěděli něco o pánech tohoto zámku a také něco o něm. Potom jsme šli do bufetu a pak hurá domů.

Moc se mi výlet líbil a myslím si, že ostatním také.