administrator , 29.11.2023

Od loňského školního roku úzce spolupracujeme s Odborem analýzy a prevence kriminality při Městské policii Plzeň. Metodička prevence, pracující při tomto útvaru, pro nás připravuje každý školní rok vzdělávací program související s otázkou bezpečného internetu, kyberšikany, netolismu a jiných témat. Během návštěv u Městské policie v Plzni mají žáci zároveň ještě zpestření programu  - seznámení se s kamerovým systémem města Plzně nebo vyzkoušení si policejní čtyřkolky.  Společně s vedoucím OAPK Bc. Pavlem Beránkem, MBA, MBE a jeho preventisty se snažíme zodpovědně připravit děti na život v moderní době plné změn a digitálních technologií.