administrator , 02.11.2021

Ve dnech 8. a 15. 11. proběhne na škole testování žáků.

Testování žáků se uskuteční hned po příchodu do školy, ve školní družině.

Mají-li rodiče žáků 1. a 2. ročníku zájem spolupracovat při testování svého dítěte, vstupujte, prosím, do školy zadním vchodem a otestujte si své dítě v tělocvičně.