admin , 13.10.2020

Obědy budou ve školní jídelně vydávány v době od 11 do 13 hodin do vlastních jídlonosičů.

Prosíme, do jídelny vstupujte jednotlivě.