admin , 07.01.2013

Zápis do 1. ročníku se koná v pondělí dne 21. 1. 2013

od 13:30 do 16:00 hodin v budově školy.

Zákonní zástupci přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.