admin , 11.03.2021

se bude konat od 12. 4. do 26. 4. 2021

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do 1. ročníku je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby:

  • Poštou
  • Podáním ve škole (vhoďte do poštovní schránky nebo individuální schůzka po domluvě)

Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které Vám pošleme mailem nebo SMS.

Dne 28. 4. 2021 budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba si co nejdříve zajistit doporučení od dětského lékaře a poradenského zařízení (nejbližší: PPP Klatovy, Voříškova 823, Klatovy, tel. 376 310 809), obě tato doporučení se přikládají k žádosti o odklad.

Žádost o přijetí i o odklad najdete na www.skoladolany.cz v sekci dokumenty.

Spolu s žádostí o přijetí do ZŠ přiložte kopii rodného listu.

 

 

V Dolanech 10. 3. 2021                                   Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                                        ředitelka školy