admin , 22.04.2020

se koná v období od 11. 5. do 14. 5. 2020

individuálně bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole.

Je nutné doložit:

 

  1. Žádost o přijetí
  2. Kopii rodného listu
  3. Vyplněnou první stranu evidenčního listu, druhá strana pouze podpis,(nyní nenavštěvujte dětského lékaře pro potvrzení.)
  4. Kopii očkovacího průkazu s čestným prohlášením, že je dítě řádně očkováno.

Formuláře jsou na webu školy nebo si je můžete po domluvě vyzvednout v MŠ.

Podání žádosti a dalších dokumentů:

  • mailem s elektronickým podpisem
  • poštou
  • osobním podáním ve škole – po telefonické domluvě s paní učitelkou J. Tučkovou, tel. 724634867

Jakým způsobem dokumenty doložíte, prosím, předem prodiskutujte s paní učitelkou J. Tučkovou v období od 11. do 14. 5. 2020.

Tiskopisy  najdete na www.skoladolany.cz. (Dokumenty školy)

 

V Dolanech 22. 4. 2020                        

Mgr. Jaroslava Hodková

       ředitelka školy