admin , 26.03.2020

se koná 21.4. 2020

od 14.00 do 16.00 hodin

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ k ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID-19, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce Čj.: MSMT-12639/2020-1 postupujte při podávání žádosti takto:

 

Zákonní zástupci dítěte mohou doručit vyplněnou přihlášku do školy formou osobního doručení, zasláním poštou nebo mailem, podepsanou elektronickým podpisem.

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba si co nejdříve zajistit doporučení od dětského lékaře a poradenského zařízení (nejbližší: PPP Klatovy, Voříškova 823, Klatovy, tel. 376 310 809), obě tato doporučení se přikládají k Žádosti o odklad, kterou můžete podat v den zápisu v ZŠ. Pokud nemáte všechna doporučení k odkladu, podejte nejdříve žádost o přijetí.

Žádost o přijetí i o odklad najdete na www.skoladolany.cz  (Grafické menu, dokumenty školy).