administrator , 31.08.2022

Od 1.9.2022 se navyšuje cena za stravné  o 2,- Kč.

NORMA:    ŽÁCI  od 7- 10 let z 28,- Kč na 30,- Kč za jeden oběd.   

PLATBA :  29,-Kč za jeden oběd.

NORMA:  ŽÁCI od 11- 14 let z 30,-Kč na 32,- Kč, za jeden oběd.

PLATBA:  31,-Kč za jeden oběd.

Obec Dolany přispívá žákům ZŠ částkou 1,-Kč na každý oběd. Pití je zahrnuto v ceně.

V případě odhlášení jednotlivého oběda je nutno tak učinit do 7:00 hodin ráno.