Oslava MDD

admin , 09.06.2019

Jak je krásné být dítětem! A zvlášť tehdy, když je na programu něco jiného než učení.

 

V pátek 7. června jsme pod vedením našich učitelek vyrazili na hřiště, abychom jaksepatří oslavili Mezinárodní den dětí. Obloha byla poněkud podmračená, ale zima nebyla. Hned po nástupu jsme se rozdělili do čtyř družstev, vymysleli jsme si pojmenování a pak jsme se pustili do soutěžního klání, při němž šlo nejen o rychlost a svaly, ale také o zábavu.

O včelách už víme téměř všechno

admin , 09.06.2019

Ve čtvrtek 6. června mezi nás zavítal známý včelař pan Karel Zub, který toho ví o včelách opravdu hodně. 

 

Však o nich také napsal knihu s názvem Silná včelstva a jak si zhotovit úl svépomocí. Vyprávěl nám o životě včel, o stavbě těla a vývoji, o včelstvech a došlo i na včelí zajímavosti. Rozloučil se s námi slovy, že by byl rád, kdyby i někteří z nás propadli kouzlu včelařství.

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

admin , 29.05.2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Stříbrná medaile na KWU Kyokushin Mistrovství Evropy

admin , 20.05.2019

Ve dnech 17. – 19. května se v Berlíně konalo 2. mistrovství KWU Kyokushin Mistrovství Evropy ve váhových kategoriích. 

Dolanský oddíl reprezentovali Matěj Křepel, Alena a Václav Wachtlovi, Klára a Eliška Kottovy a ostřílený bojovník Jan Žák, který v silné konkurenci vybojoval stříbrnou medaili.

Všem našim karatistům přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů, hodně štěstí, aby je karate i nadále bavilo, a aby jim vydrželo nadšení.

Besídka ke Dni matek

admin , 15.05.2019

Maminka. Pouhé jedno slovo, tři slabiky, sedm písmen, ale jaké množství pocitů a vzpomínek v sobě skrývá! 

Maminka se o nás stará od narození, prožívá s námi všechny úspěchy i neúspěchy, raduje se s námi, pomazlí se s námi, když je nám smutno, můžeme se na ni kdykoli obrátit. Bez mateřské lásky by byl den šedivý, pošmourný.

 

Den rodiny - projektový den

admin , 13.05.2019

Ve čtvrtek 9. května jsme si připomněli Den rodiny. Tento mezinárodní svátek, který připadá na 15. květen, byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994.

První hodinu jsme si povídali o významu rodiny, o tom, jak je důležitá pro náš pocit bezpečí, pro vytváření návyků a dovedností, které jsou pak rozhodující pro naše uplatnění ve společnosti, zatímco žáci pátého ročníku náš projektový den pod vedením paní učitelky Jiříkové připravovali.

Zúčastnili jsme se štafetového poháru i okrskového kola ve vybíjené

admin , 05.05.2019

Do štafetového poháru jsme se přihlásili jak za mladší, tak i za starší žáky.

I když někteří, zvlášť ti mladší, prohlašovali, že těch 100 m nebo 200 m ve smíšených štafetách neuběhnou, nakonec  jsme se umístili na sedmém místě z celkového počtu devíti družstev. V doplňkovém sportu, v hodu medicinbalem, dopadli nejlépe Karolína Dvořáková a Karel Poslík. Oba dosáhli na nejvyšší metu, Tomáš Poslík vybojoval druhé místo.

Špatně jsme si nevedli ani ve vybíjené. Se čtvrtým místem jsme spokojeni, však jsme bojovali jak o život.