Do Prahy a do Chudenic

admin , 20.06.2013

Období výletů a exkurzí je v plném proudu. Tentokrát jsme ale nevyrazili společně, rozdělili jsme se. Každoročně jezdí čtvrťáci a páťáci do Prahy a letos tomu nebylo jinak. Mladší děti byly v Chudenicích.

Ve středu vyjeli čtvrťáci a páťáci na exkurzi do Prahy. Děláme to tak každý rok, abychom poznali Prahu, o které se učíme, na vlastní oči. Paní učitelky nám vybírají pokaždé jiná místa, abychom toho viděli co nejvíce. Tentokrát byl na řadě Pražský hrad.

Sláva vlasti, výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!

admin , 13.06.2013

Začalo období výletů a také my už máme jeden za sebou. Všichni společně jsme vyrazili na státní hrad Velhartice.

V úterý jsme nadšeně nasedli do přistaveného autobusu a vydali se na jih. Nejeli jsme příliš daleko, i přes to jsme se těšili na teplé počasí.Nečekalo nás však moře, ale hrad Velhartice.

Cesta utekla rychle, a než jsme se nadáli, stáli jsme u hradeb. S chutí jsme se zakousli do svačin, abychom se na ten zážitek posilnili.

Velké oslavy našeho svátku

admin , 03.06.2013

V pátek jsme s jednodenním předstihem oslavili náš svátek - Mezinárodní den dětí. Skvělou oslavu v duchu zdravého života pro nás přichystaly členky dolanského Červeného kříže. 

Na úvod jsme se rozehřáli při tanci a cvičení a protáhli si svaly při dětské józe. Cvičení jsme si opravdu užívali a ani jsme si nevšimli, že to děláme pro zdraví. Pro nás to byla hlavně zábava.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám!

admin , 03.06.2013

Co Čech, to muzikant. Pravdivost tohoto hesla jsme se rozhodli ověřit při hudební výchově.

Na předchozí hodině jsme si slíbili malý koncert a bylo na každém z nás, jestli si něco připraví.

Jsme malý kolektiv, dobře se známe, a tak víme, kolik máme mezi sebou muzikantů. Někteří hrají jen pro radost, jiní jsou už součástí kapely. Na výkonech při hodině bylo znát, že všichni mají k hudbě vřelý vztah. 

Poslechli jsme si klarinet, trubku, klávesy, flétny. Své kamarády jsme poslouchali s obdivem. V některých z nás vzklíčila myšlenka na následování. 

Zhluboka jsme se nadechli

admin , 17.05.2013

Příjemné jarní osvěžení nám přinesla již tradiční besídka, kterou jsme opět věnovali zejména maminkám.

Velmi nás potěšilo, že besídku navštívili v hojném počtu i tatínkové, přestože se v jejím průběhu hrála čtvrtfinálová bitva našeho týmu na MS v hokeji. Vzhledem k výsledku besídky i hokeje zřejmě nelitovali :)

Besídka

admin , 14.05.2013

Srdečně zveme všechny svoje příznivce na tradiční besídku, která se koná dne 16. 5. 2013 od 16 hodin v sále KD Dolany. Veřejná generální zkouška je od 10 hodin.

Máme rádi ovoce

admin , 28.04.2013

Naše škola se účastní projektu EU a ČR "Ovoce do škol" od jeho počátku. Na pravidelné dodávky ovoce, zeleniny nebo ovocných nápojů jsme si již zvykli. Tradicí se také stala výroba ovocného salátu při angličtině.

Ovoce a zelenina z projektu "Ovoce do škol" je vždy výborné kvality a my jsme si je jako svačinky oblíbili. Výuka a nácvik zdravého životního stylu tím však nekončí. Správným stravovacím návykům se pravidelně věnujeme nejen v  hodinách prvouky a přírodovědy, ale i českého jazyka nebo tělocviku.

Slavili jsme Den Země

admin , 22.04.2013

Dnes je Den Země, ale my jsme jej oslavili už v pátek.

Snažíme se na přírodu myslet celoročně. Ve škole máme nádoby na třídění odpadu, zapojili jsme se do mezinárodního projektu Les ve škole a mimo jiné také každoročně slavíme Den Země.

Tento svátek je pro nás dnem práce. V minulých letech jsme vyráběli plakáty motivující k ochraně přírody, ale také například sázeli stromky v lese. Letos jsme chtěli do přírody také něco přidat.

Všechny jsme zachránili!

admin , 22.04.2013

V minulém týdnu jsme se již tradičně zúčastnili okresního kola Soutěže hlídek mladých zdravotníků, kterou pravidelně pořádá ČČK Klatovy.

Soutěže se účastníme pravidelně, téměř vždy jsme jediná malá škola. Přesto dokážeme v konkurenci velkých škol obstát. Letos jsme obsadili vynikající 4. místo.

Více si však ceníme pocitu, že jsme dokázali fingovaná zranění ošetřit bez potíží a jako jedněm z mála nám žádný z pacientů "nezemřel". 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

admin , 18.04.2013

Na základě posouzení všech žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla následujícím způsobem:

 

Ve školním roce 2013/2014 budou přijatí děti podle uvedených registračních čísel:

M 1/13, M 2/13, M 3/13, M 4/13, M 5/13 

M 6/13, M 8/13, M 9/13, M 10/13, M 13/13  

 

V Dolanech 18. 4. 2013 Mgr. Jaroslava Hodková, ředitelka školy