ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

admin , 29.05.2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Stříbrná medaile na KWU Kyokushin Mistrovství Evropy

admin , 20.05.2019

Ve dnech 17. – 19. května se v Berlíně konalo 2. mistrovství KWU Kyokushin Mistrovství Evropy ve váhových kategoriích. 

Dolanský oddíl reprezentovali Matěj Křepel, Alena a Václav Wachtlovi, Klára a Eliška Kottovy a ostřílený bojovník Jan Žák, který v silné konkurenci vybojoval stříbrnou medaili.

Všem našim karatistům přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů, hodně štěstí, aby je karate i nadále bavilo, a aby jim vydrželo nadšení.

Besídka ke Dni matek

admin , 15.05.2019

Maminka. Pouhé jedno slovo, tři slabiky, sedm písmen, ale jaké množství pocitů a vzpomínek v sobě skrývá! 

Maminka se o nás stará od narození, prožívá s námi všechny úspěchy i neúspěchy, raduje se s námi, pomazlí se s námi, když je nám smutno, můžeme se na ni kdykoli obrátit. Bez mateřské lásky by byl den šedivý, pošmourný.

 

Den rodiny - projektový den

admin , 13.05.2019

Ve čtvrtek 9. května jsme si připomněli Den rodiny. Tento mezinárodní svátek, který připadá na 15. květen, byl ustanoven na valném shromáždění Organizace spojených národů v roce 1994.

První hodinu jsme si povídali o významu rodiny, o tom, jak je důležitá pro náš pocit bezpečí, pro vytváření návyků a dovedností, které jsou pak rozhodující pro naše uplatnění ve společnosti, zatímco žáci pátého ročníku náš projektový den pod vedením paní učitelky Jiříkové připravovali.

Zúčastnili jsme se štafetového poháru i okrskového kola ve vybíjené

admin , 05.05.2019

Do štafetového poháru jsme se přihlásili jak za mladší, tak i za starší žáky.

I když někteří, zvlášť ti mladší, prohlašovali, že těch 100 m nebo 200 m ve smíšených štafetách neuběhnou, nakonec  jsme se umístili na sedmém místě z celkového počtu devíti družstev. V doplňkovém sportu, v hodu medicinbalem, dopadli nejlépe Karolína Dvořáková a Karel Poslík. Oba dosáhli na nejvyšší metu, Tomáš Poslík vybojoval druhé místo.

Špatně jsme si nevedli ani ve vybíjené. Se čtvrtým místem jsme spokojeni, však jsme bojovali jak o život.