Změna provozní doby školní družiny

admin , 08.10.2020

Změna provozní doby školní družiny

Z důvodu pracovní neschopnosti vychovatelek se mění od 9. října provoz školní družiny.

Školní družina bude končit každý den, až do odvolání, v 15 hodin.

 

                                                                        Mgr. Jaroslava Hodková

                                                                                 ředitelka školy

Zahrádkářská výstava očima dětí

admin , 11.09.2020

V Dolanech je každý rok zahrádkářská výstava a my jsme na ní jako obvykle se školou zamířili.

 

Plno ovoce, zeleniny, hodně včel, kaktusy, květiny, to všechno tam můžete vidět.

Je tam vždy k ochutnání nějaká buchta nebo nějaký jiný zákusek. Obdivovali jsme ručně vyráběné šperky, které byly moc krásné. Viděli jsme i hlavy lesních zvířat - např.  jelena, muflona, veverky, lišky, jezevce. Vyplňovali jsme také křížovku.

A málem bych zapomněla. Nakonec nám jeden pán zahrál pár skladeb na lesní roh.

Školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19- informace pro rodiče

admin , 28.08.2020

Škola zahájí provoz dne 1. 9. 2020. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

Žáci se budou vzdělávat dle rozvrhů hodin. Také provoz školní družiny je bez omezení, na škole budou pracovat 2 oddělení ŠD.

Školní stravování se bude poskytovat pro všechny žáky.

 

Velký důraz budeme klást na zvýšenou hygienu a desinfekci.

ROZHODNUTÍ o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

admin , 27.05.2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

admin , 26.05.2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Žáci budou hodnoceni známkami.

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

Podmínky k otevření základních škol od 25. 5. 2020.

admin , 05.05.2020

Vážení rodiče,

v sobotu 2. 5. zveřejnilo MŠMT podmínky k otevření základních škol od 25. 5. 2020.

Abychom se na základě těchto podmínek mohli připravit na otevření školy, potřebujeme vědět, kolik žáků do školy přijde. Výuka je dobrovolná. Jestliže dítě nastoupí do školy, rodiče musí podepsat čestné prohlášení.

V příloze posílám formuláře k vyplnění: