Besídka pro maminky

administrator , 23.05.2022

Besídka pro maminky očima dětí:

Kristý:

Ve čtvrtek 19. května se uskutečnila besídka ke Dni matek. Na besídku se přišli podívat maminky i tatínkové.

Hráli jsme plno pohádek a pověstí. První, druhá a třetí třída hrály pohádky, čtvrtá a pátá třída nacvičila pověsti. Na konec jsme diváky poslali na školní zahradu a tancovali jsme tanečky, které jsme si také nacvičili.

Zápis do mateřské školy

administrator , 23.03.2022

Základní škola  a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace

                                          Dolany 34, 339 01 Klatovy

                                       

                                          ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

                                                      „ČLOVÍČKOV“

Recitační soutěž není žádná procházka růžovým sadem!

administrator , 12.03.2022

Jen si zkuste postavit se před kamarády a procítěně zarecitovat báseň, kterou jste se sice perfektně naučili, ale znáte to, tréma vždy udělá své.

Někomu se přednes povedl na výbornou, někomu o něco hůře, ale důležitá je přece snaha. A tu jsme měli všichni.  Proto to také porota složená z paní učitelek neměla vůbec jednoduché. Po důkladném zvážení a zhodnocení našich výkonů dospěla k jednohlasému výroku. V každé kategorii vybrala tři recitátory, kteří svým vystoupením nejvíce zaujali.