140. výročí založení školy

administrator , 20.07.2022

Ne nadarmo se říká, že škola je základ života. V té naší malé školičce se základním věcem učíme už 140 let. Stovky lidí tuto školu navštěvovaly, prožívaly zde první úspěchy, a jak už to v životě chodí i první neúspěchy, a přesto nebo právě proto se dnes s odstupem času do této školy vracejí, aby se podívaly na to, jak čas budovu proměnil, a zavzpomínaly na dávno minulé časy.

Poslední zvonění

administrator , 30.06.2022

Poslední zvonění ….

Dvě slova, ale tolik pocitů. Jak by ne, vždyť se v té naší malé škole všichni denně potkáváme a trávíme spolu spoustu hodin. Pět let uteklo jako voda. Pro naše „páťáky“ byl dnešní den poslední na této škole. Poslední vkročení do dveří, poslední posezení v lavici, poslední na shledanou….. Tak ať vám, milí „páťáci“ v těch dalších letech všechno vychází a vše se vám daří.  

Dolany mají talent!

administrator , 29.06.2022

Žáci v dolanské škole jsou super! Nejenže jsou šikovní během vyučování, ale úžasné výkony podávají  i mimo něj.

Jaké talenty v sobě ukrývají, jsme se mohli přesvědčit během show Dolany mají talent. Aby nebyli ve výhodě ti, kteří se nějaké mimoškolní aktivitě věnují v odpoledních hodinách v různých kroužcích, rozhodli jsme se rozdělit soutěž na dvě oblasti. V jedné jsme udělovali diplomy za vtipný nápad a předvedení a v druhé jsme oceňovali „profesionalitu,“ ke které se dopracovali pilným cvičením.

Besídka pro maminky

administrator , 23.05.2022

Besídka pro maminky očima dětí:

Kristý:

Ve čtvrtek 19. května se uskutečnila besídka ke Dni matek. Na besídku se přišli podívat maminky i tatínkové.

Hráli jsme plno pohádek a pověstí. První, druhá a třetí třída hrály pohádky, čtvrtá a pátá třída nacvičila pověsti. Na konec jsme diváky poslali na školní zahradu a tancovali jsme tanečky, které jsme si také nacvičili.