Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

admin , 11.03.2021

se bude konat od 12. 4. do 26. 4. 2021

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do 1. ročníku je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby:

Vánoční prázdniny

admin , 15.12.2020

Vážení zákonní zástupci,

v pondělí 14. 12. 2020 bylo vládou ČR rozhodnuto o prodloužení vánočních prázdnin. Ty budou nově v termínu od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. V uvedeném období tedy nebude probíhat výuka v žádné formě, též nebudou fungovat školní družina a školní jídelna.