Divadlo ÚDiF nás uchvátilo svými pokusy

administrator , 05.10.2021

Dne 5. října 2021 do naší školy zavítalo Úžasné divadlo fyziky se svými zajímavými pokusy, které se zaměřovaly na vysvětlení některých dějů kolem nás.

Víte, na jakém principu startuje a letí raketa? Proč tryská voda z fontány? Co vynáší balón do výše? Proč uhasíná oheň? Jak se vytvoří ohňové tornádo?

Pro někoho tajemství, záhada, hádanka. Ale ne pro nás. My jsme díky názorným ukázkám alespoň v menší míře pronikli do tajů a zákonitostí „kouzelné fyziky.“ A že nás to bavilo, je patrné z několika přiložených slohových prací a fotografií.

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

admin , 28.04.2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

administrator , 15.04.2021

se bude konat od 2. 5. do 16. 5. 2021

 

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do mateřské školy je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do MŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby:

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

admin , 11.03.2021

se bude konat od 12. 4. do 26. 4. 2021

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení.

Organizace zápisů do 1. ročníku je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a zároveň, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti.

Proto se zápis do 1. ročníku ZŠ bude konat bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zákonní zástupci mohou vyplněnou žádost doručit těmito způsoby: