Mikulášská nadílka

administrator , 04.12.2021

Mikulášská nadílka, stejně jako návštěva čertů a anděla, patří k českým tradicím. Každý rok 5. prosince se objevují před našimi dveřmi, aby hodné děti obdarovali pamlsky a ty darebné uhlím a bramborami.

Testování 8.11. a 15.11.2021

administrator , 02.11.2021

Ve dnech 8. a 15. 11. proběhne na škole testování žáků.

Testování žáků se uskuteční hned po příchodu do školy, ve školní družině.

Mají-li rodiče žáků 1. a 2. ročníku zájem spolupracovat při testování svého dítěte, vstupujte, prosím, do školy zadním vchodem a otestujte si své dítě v tělocvičně.

Divadlo ÚDiF nás uchvátilo svými pokusy

administrator , 05.10.2021

Dne 5. října 2021 do naší školy zavítalo Úžasné divadlo fyziky se svými zajímavými pokusy, které se zaměřovaly na vysvětlení některých dějů kolem nás.

Víte, na jakém principu startuje a letí raketa? Proč tryská voda z fontány? Co vynáší balón do výše? Proč uhasíná oheň? Jak se vytvoří ohňové tornádo?

Pro někoho tajemství, záhada, hádanka. Ale ne pro nás. My jsme díky názorným ukázkám alespoň v menší míře pronikli do tajů a zákonitostí „kouzelné fyziky.“ A že nás to bavilo, je patrné z několika přiložených slohových prací a fotografií.

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

admin , 28.04.2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Dolany, okres Klatovy, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání